Event

Cloud Skill Boost Batch #1

17 July - 30 September 2023

Program kerjasama Fordigi dan Google Cloud yang melibatkan peserta dari insan BUMN untuk belajar melalui on-demand video dan hands-on lab terkait teknologi Google selama 60 hari.